पाऊस

आठवताे पहिला पाऊस

आठवताे FC आणि DECCAN चा अवतार

आठवताे ताे चहा आणि गप्पांचा बहार

आठवते ती संगताची सुरेल मैफिल

याच आठवणींनी गजबजताे तुझ्या माझ्या मनातील गाव

– प्रमा

मीच मला शाेधते..!

रात्रीची मीच मला शाेधत असते
सकाळी उठताच माझ्यातली मी जागी हाेते…

प्रश्न असतात खूप सारे
पण उत्तरे मात्र शून्य

डाेळे बंद करता दिसता रूप अनेक
सकाळी मात्र उठताच माझेच प्रतिबिंब माझ्यात दिसते

काय करू सुचत नाही
आणि बाेलकी चेहरे सुचवू देत नाही

रात्रीची मीच मला शाेधत असते
सकाळी उठताच माझ्यातली मी जागी हाेते…

– प्रमा